Sunnanvik.
Lugn och möjligheter.

  • Egnahemshusområde och företagstomter.
  • Vid goda trafikförbindelser
  • Snabbt till Sjundeå och Helsingfors
35

minuter till Helsingfors