Brännmalmen.
En grön trädgårdsby.

  • Stora egnahemshustomter
  • Nära service och goda trafikförbindelser
  • Skolor och daghem på gångavstånd
35

minuter till Helsingfors