Brännmalmen.
En grön trädgårdsby.
Nu även mindre tomter.

  • Stora men också tätare egnahemshustomter
  • Nära service och goda trafikförbindelser
  • Skolor och daghem på gångavstånd
40

minuter till Helsingfors